Международна компания за развитие на туризъм и недвижими имоти е консултантска компания , намираща се в София, столицата на България. Дейността на компанията е съсредоточена върху строителни проекти основно в София, както и на крайбрежието; консултира относно маркетингови решения; инвестира в имоти. Автор на основните идеи за основаване на такъв вид компания е настоящият мениджър - благодарение на неговите маркетингови проучвания , делови срещи с представители на чуждестранни фирми , както и български компании, Г-н Терзобалиев успява да се наложи на маркетинговия пазар. Политиката на дружеството се основава на принципите на коректност,гъвкавост и креативност, като е ориентирана към изграждане,поддържане и развитие на удовлетворителни и трайни отношения с партньори, както от България така и в чужбина. През последните години дейността се разраства и към пазарите на страни от Близкия и Среден Изток,Източна и Западна Европа,Северна Америка, Китай и бившия Съветски съюз.
Г-н Анастас Терзобалиев:
Мениджър на настоящата компания

Роден 1975 г. в град Сливен. Завършва Института за чуждестранни студенти в Либия със специалност арабски език. По време на следването си работи в екипа на Техноекспортстрой ЕАД в гр. Триполи. Професионалният му опит включва консултантски услуги и сътрудничество с: Веди Интернешънъл ООД, Centurion Energy Intl. Inc, както и западни компании, свързани с Арабските страни и Африка. От 2005 г. е Изпълнителен директор на Международна компания за развитие на туризъм и недвижими имоти. Участва в редица форуми, организирани от Българската търговско-промишлена палата и бизнес прояви в Катар, Русия, Туркмения, Кипър, Сирия, Италия, Турция и др.
Емануел Шкембри
Консултант международни проекти

Бакалавър по бизнес администрация - Управление (BBA). Магистър по бизнес администрация - Счетоводство (MBA). Докторска степен по финанси (PhD. Finance) – в процес. Роден в Малта през 1954 г. Заемал ръководни постове в редица водещи малтийски и международни компании в сферата на производството и хранително преработвателната промишленост, международната търговия и бизнес консултациите, между които: Derek Cold Stores, The Food House, Tenderfresh Food Processing, CSI Oilfield Services и др. Г-н Шкембри е член на Съвета на Малтийския институт по мениджмънт (МИМ) и Съветник по международни проекти към МКРТНИ от 2005 г.
Хъмфри Дуброу
Съветник международни проекти

Роден през 1950 г. във Великобритания. Дипломиран строителен инженер със задълбочен опит в строителния сектор както в Обединеното кралство, така и в чужбина. Г-н Дуброу притежава експертни умения в управлението и изпълнението на строителни проекти във Великобритания на пътища, мостове, промишлени сгради, пречиствателни станции за канални води, помпени станции, електрически станции; в Ирак участва в проекти за изграждане на пречиствателни станции, канализационни съоръжения, помпени станции, пътища, училища, в Индия ръководи строителството на язовири, подземни електростанции, тунели и циментови заводи. Г-н Дуброу започва съвместната си дейност с МКРТНИ скоро след основаването на компанията през 2005 г.