ISO 9001
МКРТНИ ЕООД е документи- рала, внедрила и поддържа Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008
София
В центъра се наблюдава голямо нарастване на цените на имотите през последните 3г., за цената на земята то е над 300%.
Черно море
Крайбрежието на Черно море е дълго 378 км, с обширни плажове, покрити с фин златист пясък.
Банско
Разположен в подножието на величествената Пирин планина, с надморска височина от 950 м.
Международна компания за развитие на туризъм и недвижими имоти е частна фирма, базирана в София, България. Дейността на компанията е свързана с проектиране, инвестиране и цялостно изпълнение на строителни обекти в София и страната. Фирмата извършва консултантски услуги и маркетинг, както и външнотърговска дейност, насочена главно към доставки на водни съоръжения и оборудване за водно и нефтено сондиране, предназначени за страните от Африка и арабския регион.