Работният екип се допълва от архитекти ,адвокати и консултанти ,които се намират на различни места в град София.